News and Events

CALL FOR LOANS APPLICANTS TO CORRECT THEIR LOAN APPLICATIONS Friday, 22 August 2014 During the verification exercise of the 2014/2015 loan application forms, the Bo...
MUDA WA NYONGEZA KWA WAOMBAJI MIKOPO AMBAO HAWAKUJAZA FOMU ZA MAOMBI YA MIKOPO KABLA YA JUNI 30, 2014 Thursday, 10 July 2014 Bodi ya Mikopo ya Wanafunzi wa Elimu ya Juu inawafahamisha waombaji wa mikop...
You are here: Home